giyâh


giyâh
(F.)
[ ﻩﺎﻴﮔ ]
bitki.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • giyah — is. <fars.> köhn. Ot, göy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Zazaki language — Zazaki Spoken in Turkey Region Main in Tunceli, Bingol, Erzincan, Sivas, Elazig, Malatya Gümüşhane Province, Şanlıurfa Province, and Adıyaman Province, diasporic in Mutki, Sarız, Aksaray, and …   Wikipedia

  • Iranian languages — This article is about the Iranian languages. For languages spoken in Iran, see Languages of Iran. For the official language of Iran, see Persian language. Iranian Geographic distribution: Southwest Asia, Central Asia, and western South Asia… …   Wikipedia

  • Lenguas iranias — Distribución geográfica: Oriente Medio Países:  Irán …   Wikipedia Español

  • fərş — is. <ər.> Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.). Otağa fərş salmaq. Fərşin üstündə oturmaq. – Əvvəlimci otaqda əlvan fərşlər döşənib, qəribə gül və giyah ilə və quş şəkilləri ilə səqfi münəqqəş olmuşdu. M. F. A.. Hücrənin fərşi ibarətdi bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müzəyyən — sif. <ər.> Zinətlənmiş, bəzənmiş, bəzək verilmiş; zinətli, bəzəkli. Rəngarəng gül, giyah ilə müzəyyən çəməndə iki çadır qurulmuşdur. M. F. A.. Otağın iki üzbəüz tərəfi döşəklərlə müzəyyən idi. T. Ş. S.. Müzəyyən qılmaq – bax müzəyyən etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişangah — is. <fars.> 1. Bax nişan 3 cü mənada. 2. Odlu silahlarda: hədəfi nişan almaq üçün lülə üzərində çıxıntı. İskəndər kişi onların qaraltısını görürdüsə də, tüfəngin nişangahını seçmirdi. M. Hüs.. 3. Bir şeyə, hadisəyə xatirə olmaq üçün nişan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • am otu — bir nevi giyah ve deva …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bursu — penahlaşmış; yazda biçüp kurudup kışda hayvanlara yedirilen alef, yörünce, dolunmuş ot ve giyah, kenara atmış olan kamış ve levhe dahi itlak olunur …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bursuk — ney gibi bir giyah dir; sege muşabih derisi siyahlı ve beyazlı bir nevi hayvan, ki ondan kürk yaparlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük